BELTS
BELTSI
BELTSY
BENDERI
BRICHEN
CHADYR-LUNGA
DNESTROVSK
DONDUSHEN
DROKIA
DUBOSSARI
EDINETS
FELESHT
FLORESHT
GLODEN
GRIGORIOPOL
HYNCHESHT
KAMENKA
KELERASH
KEUSHEN
KHYNCHESHTY
KISHINEV
KOMRAT
KRIULEN
KUPCHINO
LEOVA
NOVY ANENY
OKNITSA
ORKHEY
RIBNITSA
RYSHKAN
SHTEFAN VODE
SLOBODZEYA
SOROKA
STRESHEN
SYNZHEREI
TIRASPOL
UNGEN
VULKANESHTY
YALOVEN